Skype Me™!

You are not connected. Please login or register

[prefix4] Vingroup giải thể 4 công ty con
Điểm trung bình: 8 /10 (222 lượt đánh giá )

[prefix4] Vingroup giải thể 4 công ty con

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

thuctapseonx01

avatar
Active member
Active member
PPG sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông bất thường với nội dung giải trình phương án giai the cong ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. HĐQT của CTCP Sản xuất – Thương Mại - Dịch vụ Phú Phong (mã PPG - UPCoM) công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thực hiện phương án giải thể công ty nhằm mục đích cắt lỗ. thay doi giay phep kinh doanh HĐQT sẽ xây dựng phương án giải thể và thực hiện thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến quyết định. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 28/10/2016. Ngày 6/10/2016, PPG cũng sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông bất thường với nội dung giải trình phương án giải thể Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Năm 2015, PPG đạt hơn 196,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với năm 2014, tuy nhiên, mức lỗ của công ty lên tới hơn 24,3 tỷ đồng, tăng 28% so với mức lỗ chỉ 19 tỷ đồng của năm 2014. Tại thời điểm 31/12/2016, lỗ lũy kế của PPG đạt hơn 76,5 tỷ đồng vượt qua cả vốn điều lệ hơn 73,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn hơn 11,6 tỷ đồng, giảm mạnh 67,6% so với số đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng từ 96 tỷ đồng lên hơn 143,2 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của công ty đã đặt ra kế hoạch đạt hơn 159,6 tỷ đồng doanh thu và chịu mức lỗ hơn 5,6 tỷ đồng.

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum