Skype Me™!

You are not connected. Please login or register

Trump đắc cử ảnh hưởng thế nào đến thị trường mới nổi
Điểm trung bình: 8 /10 (222 lượt đánh giá )

Trump đắc cử ảnh hưởng thế nào đến thị trường mới nổi

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

tienmanh0211

avatar
Active member
Active member
Giới đầu tư ngoại đã rút khoảng 7 tỉ đô la Mỹ khỏi những thị trường mới nổi từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.


  • Đầu tư vào thị trường Việt Nam và muốn được tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì nên tìm đến công ty tư vấn đầu tư nước ngoài nào? Luật Việt Tín là 1 công ty tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam, Việt Tín sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh chóng và xuân xẻ nhất.

Đối với năm 2016, mọi thứ dường như rất thuận lợi cho những thị trường mới nổi. Giá cả hàng hóa đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ báo hiệu cho nền kinh tế toàn cầu khả quan hơn nhiều người vẫn nghĩ. Trong khu vực SX, tính trung bình, chỉ số nhà quản trị mua hàng tại những nước đang PT đã tăng lên 51 vào tháng 10 năm 2016 từ mức 49 đầu năm nay, theo Goldman Sachs.

Những dấu hiệu cho thấy sự ổn định có thể nhìn thấy thậm chí ở cả các nền KT đáng ngại nhất trong những năm trở lại đây. Đó là Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những nền kinh tế này đều đang chứng kiến sự thâm hụt tài khoản vãng lai thu hẹp lại trong vòng 3 năm qua, có nghĩa là họ ít phải phụ thuộc hơn vào dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào.

Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào các thị trường mới nổi cũng đã và đang được khôi phục. Trước thời điểm bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cả chỉ số chứng khoán thị trường mới nổi MSCI và chỉ số trái phiếu thị trường mới nổi của JP Morgan đều đã vượt mặt chỉ số của những nước đang phát triển trong năm nay.

Nhưng việc ông Trump đắc cử vị trí Tổng thống Hoa Kỳ dường như, ít nhất là tạm thời, đã khiến cho rất nhiều nhà đầu tư đổi ý. Vào ngày 11 tháng 11, các đồng tiền thị trường mới nổi đã phải trải qua một đợt bán tháo trong một phiên lớn thứ hai trong vòng 5 năm trở lại đây, khi giảm tới 1,7% so với đồng đô la Mỹ. Các trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ của các nước đang phát triển cũng đã bị giảm hơn 6% trong 4 ngày giao dịch kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong khi trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nước đang phát triển này đã bị giảm tới 7,4%, theo Bloomberg. Chỉ số cổ phiếu thị trường mới nổi MSCI đã giảm tới 7% xét theo giá trị đồng đô la Mỹ.
Giới đầu tư ngoại đã rút khoảng 7 tỉ đô la Mỹ khỏi những thị trường mới nổi từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.


  • Đầu tư vào thị trường Việt Nam và muốn được tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì nên tìm đến công ty tư vấn đầu tư nước ngoài nào? Luật Việt Tín là 1 công ty tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam, Việt Tín sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh chóng và xuân xẻ nhất.

Đối với năm 2016, mọi thứ dường như rất thuận lợi cho những thị trường mới nổi. Giá cả hàng hóa đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ báo hiệu cho nền kinh tế toàn cầu khả quan hơn nhiều người vẫn nghĩ. Trong khu vực SX, tính trung bình, chỉ số nhà quản trị mua hàng tại những nước đang PT đã tăng lên 51 vào tháng 10 năm 2016 từ mức 49 đầu năm nay, theo Goldman Sachs.

Những dấu hiệu cho thấy sự ổn định có thể nhìn thấy thậm chí ở cả các nền KT đáng ngại nhất trong những năm trở lại đây. Đó là Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những nền kinh tế này đều đang chứng kiến sự thâm hụt tài khoản vãng lai thu hẹp lại trong vòng 3 năm qua, có nghĩa là họ ít phải phụ thuộc hơn vào dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào.

Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào các thị trường mới nổi cũng đã và đang được khôi phục. Trước thời điểm bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cả chỉ số chứng khoán thị trường mới nổi MSCI và chỉ số trái phiếu thị trường mới nổi của JP Morgan đều đã vượt mặt chỉ số của những nước đang phát triển trong năm nay.

Nhưng việc ông Trump đắc cử vị trí Tổng thống Hoa Kỳ dường như, ít nhất là tạm thời, đã khiến cho rất nhiều nhà đầu tư đổi ý. Vào ngày 11 tháng 11, các đồng tiền thị trường mới nổi đã phải trải qua một đợt bán tháo trong một phiên lớn thứ hai trong vòng 5 năm trở lại đây, khi giảm tới 1,7% so với đồng đô la Mỹ. Các trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ của các nước đang phát triển cũng đã bị giảm hơn 6% trong 4 ngày giao dịch kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong khi trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nước đang phát triển này đã bị giảm tới 7,4%, theo Bloomberg. Chỉ số cổ phiếu thị trường mới nổi MSCI đã giảm tới 7% xét theo giá trị đồng đô la Mỹ.
Giới đầu tư ngoại đã rút khoảng 7 tỉ đô la Mỹ khỏi những thị trường mới nổi từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.


  • Đầu tư vào thị trường Việt Nam và muốn được tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì nên tìm đến công ty tư vấn đầu tư nước ngoài nào? Luật Việt Tín là 1 công ty tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam, Việt Tín sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh chóng và xuân xẻ nhất.

Đối với năm 2016, mọi thứ dường như rất thuận lợi cho những thị trường mới nổi. Giá cả hàng hóa đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ báo hiệu cho nền kinh tế toàn cầu khả quan hơn nhiều người vẫn nghĩ. Trong khu vực SX, tính trung bình, chỉ số nhà quản trị mua hàng tại những nước đang PT đã tăng lên 51 vào tháng 10 năm 2016 từ mức 49 đầu năm nay, theo Goldman Sachs.

Những dấu hiệu cho thấy sự ổn định có thể nhìn thấy thậm chí ở cả các nền KT đáng ngại nhất trong những năm trở lại đây. Đó là Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những nền kinh tế này đều đang chứng kiến sự thâm hụt tài khoản vãng lai thu hẹp lại trong vòng 3 năm qua, có nghĩa là họ ít phải phụ thuộc hơn vào dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào.

Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào các thị trường mới nổi cũng đã và đang được khôi phục. Trước thời điểm bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cả chỉ số chứng khoán thị trường mới nổi MSCI và chỉ số trái phiếu thị trường mới nổi của JP Morgan đều đã vượt mặt chỉ số của những nước đang phát triển trong năm nay.

Nhưng việc ông Trump đắc cử vị trí Tổng thống Hoa Kỳ dường như, ít nhất là tạm thời, đã khiến cho rất nhiều nhà đầu tư đổi ý. Vào ngày 11 tháng 11, các đồng tiền thị trường mới nổi đã phải trải qua một đợt bán tháo trong một phiên lớn thứ hai trong vòng 5 năm trở lại đây, khi giảm tới 1,7% so với đồng đô la Mỹ. Các trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ của các nước đang phát triển cũng đã bị giảm hơn 6% trong 4 ngày giao dịch kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong khi trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nước đang phát triển này đã bị giảm tới 7,4%, theo Bloomberg. Chỉ số cổ phiếu thị trường mới nổi MSCI đã giảm tới 7% xét theo giá trị đồng đô la Mỹ.

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum